ژانویه 2, 2018
خانه های پیش ساخته

خانه های پیش ساخته قسمت سوم

خانه های پیش ساخته قسمت سوم خانه های پیش ساخته قسمت سوم ، در ادامه مقاله پیشین به بررسی عوامل وابسته به بحث خانه های پیش […]
دسامبر 12, 2017
روند اجرای سازه lsf

بازسازی ساختمان های قدیمی

بازسازی ساختمان های قدیمی بازسازی ساختمان های قدیمی امروزه در تمام دنیا شناخته شده میباشد و با استقاده از سازه های سبک و یا سازه lsf […]
نوامبر 7, 2017
بازسازی ساختمان های قدیمی

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت پنجم

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت پنجم بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت پنجم ، در ادامه مقاله پیشین به بررسی عوامل وابسته به بازسازی ساختمان های قدیمی […]
نوامبر 4, 2017
مفاهیم پایه سازه lsf قسمت دوازدهم

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت چهارم

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت چهارم بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت چهارم ، در ادامه مقاله پیشین به بررسی عوامل وابسته به بازسازی ساختمان های قدیمی […]
اکتبر 31, 2017
بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت ششم

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت سوم

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت سوم بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت سوم ، در ادامه مقاله پیشین به بررسی عوامل وابسته به بازسازی ساختمان های قدیمی […]
اکتبر 30, 2017
نمایشگاه

استفاده از تکنولوژی جدید در صنعت ساختمان

استفاده از تکنولوژی جدید در صنعت ساختمان رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان گفت: صنعت ساختمان باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده ‏کند ‎ .‎  «حسن […]
اکتبر 28, 2017
روند اجرای سازه lsf

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت دوم

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت دوم بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت دوم ، در ادامه مقاله پیشین به بررسی عوامل وابسته به بازسازی ساختمان های قدیمی […]
اکتبر 24, 2017
بازسازی ساختمان های قدیمی

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت اول

بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت اول بازسازی ساختمان های قدیمی قسمت اول ، مقوله بسیار مهمی است که امروزه در جامعه گسترش پیدا کرده است تا […]
اکتبر 21, 2017
نحوه اجرای سازه های Lsf قسمت دوم

سازه lsf مفاهیم پایه قسمت دوازدهم

سازه lsf مفاهیم پایه قسمت دوازدهم ایمنی قدرت ذاتی فولاد و کیفیت ضد حریق بودن آن باعث شده است که خانه هایی که با این سازه […]