windows UPVC

 

پنجره های یو پی وی سی

 
برای طراحی و ساخت یک خانه پنجره ها از دو منظر مهم هستند، اول ازین بابت که باید دارای چشم انداز ظاهری خوبی باشند و دوم ازین منظر که باید خوب کار کنند . علاوه بر این پنجره ها باید در برابر شرایط مختلف آب و هوایی مقاوم بوده و دارای امنیت نیز باشند. اگر نمی خواهید هیچ کدام از این ویژگی ها را از دست دهید پاسخ شما پنجره های ترمال بریک و یو پی وی سی است. با پنجره هایی از جنس یکی از این دوگزینه همه این مزایا و بیشتر از آن یکجا در خدمت شماست.
امنیت - غیر قابل اشتعال - عایق الکتریسیته - عایق سرما و گرما - عایق صوت - جلوگیری از ورود گرد و غبار