نوسازی یا بازسازی ساختمان، مفهومی دیرینه در کشورمان دارد. بررسی ها حاکی از آن هستند که از عصر ایران باستان، نوسازی و بازسازی خانه در ایران عملی بسیار مرسوم بوده است و سنت خانه تکانی که هرساله احیا می گردد نیز ریشه در آداب و رسوم آن زمان دارد. جدا از این مسئله، امروزه بازسازي ساختمان و یا نوسازی آن در سراسر دنیا عملی کاملا مرسوم شناخته می شود. در ایران نیز آپارتمان ها هرازگاهی آن حالت زیبا و جذاب اولیه خود را از دست داده و بسیار خسته کننده می شوند. در این موارد می بایست بازسازی آپارتمان و یا همان بازسازی منزل به صورتی حرفه ای صورت پذیرد.
  • دریافت مشاوره از شرکت های ساختمانی فعال در بازسازی ساختمان
  • انجام مرحله تخریب به روش مهندسی توسط تیم بازسازی منزل
  • انجام مرحله ساخت با توجه به نیازهای ساختمان
  • مرحله انجام گچ کاری و سقف کاذب در تعمیرات ساختمان
  • مرحله نورپردازی
  • کف سازی
  • رنگ آمیزی دیوارها و سقف
  • اجرای پوشش دیوار
  • اجرای قرنیز
  • دکوراسیون داخلی و چیدمان خانه