چند سناریو برای آینده بازار سرمایه
اکتبر 7, 2019
اجازه ساخت‌و‌ساز غیرصنعتی در شهرها داده نشود
دسامبر 7, 2019
Show all

انتظار جدی در معاملات مسکن چه زمانی بدست خواهد آمد

پناه گستران طاها تولید کننده دست اول سازه lsf
بر اساس گزارش بانک مرکزی تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران در مهر ماه سال 1398، به 3.4 هزار واحد مسکونی رسيد که نسبت به ماه قبل 22.0 درصد افزايش و نسبت به ماه مشابه سال قبل 63.7 درصد کاهش نشان می دهد همچنین، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربنای واحد مسکونی که در بنگاه های معاملات ملکی معامله شد 2. 127 ميليون ريال بود که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتيب 0.4 و 47.7 درصد افزايش نشان می دهد.

این گزارش تحولات بازار مسکن، با توجه به آمارهای خام سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور است که از سوی اداره بررسی‌ها و سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی تهیه شد.

حجم معاملات مسکن در ماه‌های گذشته پایین بود، به طوری که در شهریور‌ماه به زیر ۳ هزار فقره رسید که این رقم نگران کننده بود، اما در مهر ماه معاملات مسکن روند افزایشی داشت.

با توجه به آمار مشاوران املاک تهران، در مهرماه 1398 بالغ بر 4029 قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران به امضا رسیده که نسبت به ماه قبل 22 درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۷ درصد کاهش نشان می‌دهد. قراردادهای اجاره نیز در مهرماه 1398 بالغ بر 12 هزار و 913 مورد بوده که نسبت به شهریور امسال 2.9 درصد افزایش و نسبت به مهرماه پارسال 12 درصد کاهش یافته است.

در سال 98 شاهد کاهش معاملات به دلیل افزایش قابل‌ملاحظه قیمت مسکن در ماه‌های قبل و کاهش قدرت خرید متقاضیان واقعی مسکن بودیم.

هرچندمعاملات مسکن هنوز در سطح قابل‌قبولی قرار ندارد، ولی با توجه به تغییرات و افزایش حجم معاملات مسکن در مهر ماه، باید دید که این روند در ماه‌های آتی نیز تداوم دارد یا نه؟ از طرفی سیاست‌های دولت و بانک مسکن از یک سو و از سوی دیگر بازارهای رقیب مثل طلا، ارز و بورس با ثبات مواجه شدند که ترکیب این عوامل باعث اثرگذاری و رونق نسبی مسکن در مهرماه شد.

هرچند حداقل تا سه سال آینده نباید انتظار تحولات جدی در معاملات مسکن داشت، در حال حاضر عمده تقاضای فعال در بازار مسکن، تقاضای مصرفی است و سرمایه‌گذاری و سفته بازی چندان جواب نمی دهد؛ اما به طور کلی در حوزه مسکن تعادل عرضه و تقاضا برقرار نیست. متقاضیان مسکن به دلیل افزایش شدید قیمت‌ها به شدت تحت فشار هستند به همین دلیل روال عادی و نرمال را در بازار مسکن شاهد نیستیم. اگر از جنبه اقتصادی به مسکن نگاه کنیم اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ داراﯾﯽ در ﺳﺒﺪ ﺧﺎﻧﻮاده‌ها است؛ ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ رخ می‌دهد. از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﯿﯿﺮ دارایی و ثروت ﻓﺮد در ﻃﻮل زﻣﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻣﻄﻠﻮﺑﯿﺖ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺼﺮف ﻣﯽﺷﻮد.

از طرفی ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮدن ﺗﺮﮐﯿﺐ داراﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﺛﺮوت اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﻨﺪ. اگر از ﺟﻨﺒﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎه نیز ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﯿﻢ، اﻫﻤﯿﺖ ﻧﻮﺳﺎن‌های ﻗﯿﻤﺖ مسکن ﺑﺮای دوﻟﺖ ﺣﺘﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮا ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻗﯿﻤﺖ ﻣﺴﮑﻦ و ﺑﻪوﯾﮋه اﻓﺰاﯾﺶﻫﺎی ﺳﺮﯾﻊ آن از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف ﺗﻀﻤﯿﻦ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﻣﺴﮑﻦ را ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. برسیﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎزار ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان وﺟﻮد ﻧﻮﺳﺎنﻫﺎی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﮔﺎﻫا ﺷﺪﯾﺪ را در این بازار نشان می‌دهد‌.

بعید است در آینده نزدیک تحولات و اتفاقات خاصی در حوزه معاملات مسکن ایجاد شود تا زمانی که تکلیف متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن مانند قیمت زمین برای ساخت آپارتمان یا منزل مسکونی که از عوامل بسیار مهم در عرضه ی مسکن و تاثیرگزار در قیمت ها است؛

همچنین قیمت مصالح که تحت تاثیر عوامل مختلفی که مهمترین آنها نرخ تورم است بر قیمت مسکن و نهایتا بر این بازار تاثیر گذار است. چرا که با وجود تورم قیمت مصالح ساختمانی افزایش یافته و در نتیجه ساخت و ساز کاهش یافته و نهایتا رکود در این بازار شکل می‌گیرد معلوم نشود شرایط رکودی در بازار مسکن ماندگار خواهد بود.

البته ممکن است تحرکات کوچکی مثل رشد معاملات که در مهر ماه شاهد بودیم روی دهد اما رونق ایجاد نخواهد شد.

اگر ثبات در بازارهای موازی مثل بازار طلا و ارز باقی بماند می توان انتظار داشت که قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج در بازه چهار تا پنج ساله افزایش یابد.

این بدین معناست که از یک طرف با ثبات قیمت مسکن مواجه شویم و از طرف دیگر تورم ثابت بماند، در آن صورت با افزایش سطح درآمد عمومی، تحرک به شکل تدریجی در بازار مسکن ایجاد می شود.

میانگین قیمت مسکن در شمال تهران ۲۴ میلیون تومان شده که ۲۵ درصد نسبت به اردیبهشت ماه کاهش یافته و به سطح اسفندماه سال قبل رسیده است. تنها در یک ماه گذشته میانگین قیمت مسکن در منطقه یک ۱۱ درصد و در منطقه سه هشت درصد کاهش یافت. با این حال در مناطق میانی و جنوبی تهران کاهش قیمت ناچیز بوده است. به هرحال تجربه نشان داده به مقداری که قیمت مسکن در زمان رونق بالا می‌رود در زمان کسادی، پایین نمی‌آید؛ و بایداین را در نظر داشته باشیم افزایش معاملات مسکن شهر تهران در مهرماه نسبت به شهریورماه نمی‌تواند یک تحول جدی در بازار مسکن محسوب شود.

سازه lsf تولید درب کارخانه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *